Zelfde denkwijze… Zelfde resultaten

En dan vraagt men zich soms -toch- nog af waarom feedback geven èn krijgen zo belangrijk is?!

Op zich vrij simpel: Zolang je je zienswijze niet aanpast of in vraagstelt en aanscherpt blijven vergelijkbare resultaten volgen.

Het ergste vind ik persoonlijk wanneer dit alles het stadium bereikt waar een individu de aanname maakt dat omwille van het gebrek aan feedback of  kritiek hij of zij dit wel redelijk goed doet. Met als gevolg dat dit een verkeerde gedragspatroon laat ontstaan die toch wel een zeer gevaarlijke ‘standaard’ wordt om nog maar te zwijgen over hoe feedback over dit -stilgezwegen onderwerp- bij de persoon in kwestie binnenkomt op het moment het een breekpunt wordt en men er niet meer naast kan kijken.

En zo maken we veelal van iets simpel iets moeilijk en gewichtig. Hoe langer je wacht met te (leren) benoemen hoe groter de ‘issue in kwestie’ dreigt te worden. Te jammer toch?

Doet jezelf een plezier en (maak) werk van/aan feedback geven. Je vermijdt niet enkel pijnlijke momenten…

Feedback krijgen is een geschenk. Iemand die het nodig vindt om jou terugkoppeling te geven (hoe slecht deze ook mag geformuleerd zijn –  want het blijft bij velen ‘work in progress’) geeft om wat zich heeft afgespeeld en doet de moeite om dit met jou te delen. Omarm het, laat de stijl voor wat het is en probeer te zien welke boodschap er voor jou in schuilt.

Positieve feedback lijkt dan weer zo zalig… niet? Wel, mijn ervaring leert dat velen daar toch mee worstelen. Jawel, het ontvangen en ‘aanvaarden’ van complimenten is niet iedereen gegeven. Ofwel voelt men zich er ongemakkelijk bij ofwel gaat men het nuanceren of al compleet bagatelliseren.  Terwijl gewoon bedanken en oprecht (durven) genieten van dit schouderklopje zoveel kan doen voor ons eigenwaarde en eigenbeeld en, gewoon jou de rest van de dag al fluitend kan achterlaten.

Voor zover deze korte oproep voor meer feedback aub 🙂

Published by Kim Milants

Hi there, I have started this initiative to share my own story and how I have learned - and still practicing- how to dance in the rain. I am all about value creation with people and I get truly happy when I can see someone's growing. As a people & organisation strategist my entire career has been about 'growing pains'. Because people can change and companies don't... they actually changes as a result of change in behavior ;-) I'd love to share my biggest passion with all of you. You can get access to the blogs I share, the video content and the podcast I make to help and inspire others on the g(r)o(w) Through this podcast I offer you an alternative look on the reality you are facing and together I help you to get your power back. Giving you everything you need to -myself growing- supporting anyone facing 'growing pains'. We often don't get to choose what life 'gives' us AND we do have the possibility to decide how we handle and learn to embrace it. I truly hope that via this love and care - with insights and alternative views, from me to you - I get to help you in finding your true self and leaving nothing to chance to become your best version! Lots of love, Kim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: